sbf胜博发娱乐城各部门办公电话

部      门

办公地点

房 号

办公电话

党政办公室

主校区2号教学办公楼

520

3276755

 

主校区2号教学办公楼

519

3887069

 

主校区2号教学办公楼

521

3855666

档案室

主校区图书馆北2楼

 

3887055

 

益都校区综合楼五楼

 

3276923

值班室

主校区2号教学办公楼

501

3855666

组织人事处

主校区2号教学办公楼

612

3277863

 

主校区2号教学办公楼

613

3887076

宣传统战部

主校区2号教学办公楼

610

3887096

 

主校区2号教学办公楼

611

3887136

规划财务处

主校区2号教学办公楼

607

3887057

 

主校区2号教学办公楼

606

3887058

 

主校区2号教学办公楼

617

3887056

监察审计处

主校区2号教学办公楼

608

3885669

 

主校区2号教学办公楼

609

3885971

资产与后勤处

主校区餐厅楼

403

3887236

 

主校区餐厅楼

402

3887238

基 建 处

主校区浴室楼

203

3887207

 

主校区浴室楼

204

3887206

安全保卫处

主校区2号教学办公楼

405

3887110

工    会

主校区2号教学办公楼

601

3885659

科 研 处

主校区2号教学办公楼

602

3885660

招生工作处

主校区大学生服务中心

414

3887122

 

主校区大学生活动中心

416

3278236

 

主校区大学生活动中心

418

3887155

实习就业处

主校区大学生服务中心

420

3278898

 

主校区大学生活动中心

424

3225766

 

主校区大学生活动中心

422

3279056

学生工作处

主校区1号教学楼

502

3887226

 

主校区1号教学楼

503

3885620

继续教育部

潍坊校区办公楼

308

 

 

主校区大学生服务中心四楼

410

3885551

图 书 馆

主校区图书馆

203

3887267

 

主校区图书馆

207

3887167

教 务 处

主校区2号教学办公楼

605

3277831

 

主校区2号教学办公楼

618

3887156

护 理 系

护理实训楼

204

3885706

 

护理实训楼

205

3885705

 

主校区2号教学办公楼

301

3887109

 

主校区1号教学楼

401

3885710

药 学 系

主校区基础药学楼

605

3885836

 

主校区基础药学楼

607

3885837

口 腔 系

主校区基础药学楼

606

3885878

 

主校区基础药学楼

608

3885879

医学技术系

主校区基础药学楼

604

3885717

 

主校区基础药学楼

602

3885716

医学基础部

主校区基础药学楼

511

3885806

 

主校区基础药学楼

507

3885810

公共基础部

大学生服务中心

401

3885936

 

大学生服务中心

402

3885931

益都校区管委会

益都校区综合楼

209

3277666

潍坊校区管委会

潍坊校区办公楼

305

8826556